Privacy Policy on Kamo oko vidi Industries

At Kamo oko vidi Industries, available at custom4x4parts.com and www.kamookovidiindustries.com, one of our top priorities is the privacy of our visitors. This privacy policy document contains types of information Kamo oko vidi Industries collects and records and how it uses them.

If you have further questions or need more information about our privacy policy, please feel free to contact us at gordankrota@gmail.com
Log files

The Industries follows the standard procedure for using log files everywhere they see. These files capture visitors when they visit websites. All hosting companies do this and are part of the analytics of hosting services. Information collected by log files includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referral / exit pages, and the number of clicks possible. They are not related to identifiable information. The purpose of the information is to analyze trends, administer the site, track user movements on the site, and collect demographics.

Cookies and Web Companions

Like any other website, Kamo oko vidi Industries uses ‘cookies’. These cookies are used to store information, including visitor and page settings on a website that a visitor has accessed or visited. The information is used to optimize the user experience by tailoring the content of the website based on the type of visitor browser and / or other information.

You can read more about cookies at Kamo oko vidi Industries at this link: cookie.

Google DoubleClick DART cookie

Google is one of the third-party vendors on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based on their visit to www.website.com and other sites on the Internet. However, visitors may refuse to use the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our advertising partners

Some of the advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has its own privacy policy for its user information policies. For ease of access, we’ve added a link to their privacy policy below.

    Google
    https://policies.google.com/technologies/ads
    Facebook
    https://en-en.facebook.com/privacy/explanation

Privacy Policy

You can find this list to find the Privacy Policy for each of our advertising partners. Our Privacy Policy is created with the help of the GDPR Privacy Generator and the GDPR Privacy Policy Generator and Terms and Conditions Template.

Third-party ad servers or ad networks use technologies such as cookies, JavaScript or web beacons used in their ads and links that appear on Kamo oko vidi Industries, which are sent directly to the user’s browser. They automatically receive your IP address when this happens. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and / or to tailor the advertising content you see on the websites you visit.

Please note that Kamo oko vidi Industries does not have access to or control over these cookies used by third-party advertisers.

Third Privacy Policy

Privacy Policy Kamo oko vidi Industries does not apply to other advertisers or websites. Therefore, we encourage you to consult the appropriate privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their procedures and instructions on how to waive certain options.

You can opt out of cookies through your individual browser options. To find more detailed information about managing cookies with specific web browsers, you can find them on the respective browser sites. What are cookies?

Information for children

Another part of our priority is adding child protection while using the Internet. We encourage parents and guardians to observe, participate and / or monitor and guide their online activity.

Everywhere sees Industries does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 13. If you think your child provided this type of information on our site, we recommend that you contact us immediately and we will do our best to remove that information immediately from our records.

Online Privacy Policy

This Privacy Policy applies to our online activities only and applies to visitors to our site with respect to information shared and / or collected on Kamo oko vidi Industries. This policy does not apply to any information collected offline or through channels other than this site.

Consent By using our site, you hereby agree to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.

———————————————————————

Pravila o privatnosti na Kamo oko vidi Industries

Na Kamo oko vidi Industries, dostupan na custom4x4parts.com i www.kamookovidiindustries.com, jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posjetitelja. Ovaj dokument o privatnosti sadrži tipove informacija koje Kamo oko vidi Industries prikuplja i evidentira i kako ih koristi.

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate više informacija o našim pravilima o privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese gordankrota@gmail.com

Log datoteke

Kamo oko vidi Industries slijedi standardni postupak korištenja log datoteka. Ove datoteke bilježe posjetitelje kada posjećuju web-lokacije. Sve hosting tvrtke to čine i dio analitike hosting usluga. Informacije koje prikupljaju datoteke zapisnika uključuju adrese internetskog protokola (IP), vrstu preglednika, davatelja internetskih usluga (ISP), oznaku datuma i vremena, stranice za upućivanje / izlazak te moguće broj klikova. One nisu povezane s informacijama koje se mogu identificirati. Svrha informacija je analiza trendova, administriranje web-lokacije, praćenje kretanja korisnika na web-lokaciji i prikupljanje demografskih podataka.

Kolačići i web-pratilice

Kao i svaka druga web stranica, Kamo oko vidi Industries koristi ‘kolačiće’. Ovi se kolačići koriste za pohranjivanje informacija, uključujući postavke posjetitelja i stranica na web-lokaciji koje je posjetitelj pristupio ili posjetio. Informacije se koriste za optimiziranje korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja web-stranice na temelju vrste preglednika posjetitelja i / ili drugih informacija.

Više o kolačićima (cookies) na Kamo oko vidi Industries možete pročitati na ovom linku: Pravila kolačića

Google DoubleClick DART kolačić

Google je jedan od dobavljača treće strane na našoj web-lokaciji. Također koristi kolačiće, poznate kao DART kolačići, za prikazivanje oglasa posjetiteljima naših stranica na temelju njihovog posjeta web-mjestu www.website.com i drugim web-mjestima na internetu. Međutim, posjetitelji mogu odbiti korištenje DART kolačića posjetom Googleovom oglasu i pravilima o privatnosti na sadržajnoj mreži na sljedećem URL-u– https://policies.google.com/technologies/ads

Naši partneri za oglašavanje

Neki od oglašivača na našoj web-lokaciji mogu koristiti kolačiće i web-pratilice. Naši partneri za oglašavanje navedeni su u nastavku. Svaki od naših partnera za oglašavanje ima svoja pravila o privatnosti za svoja pravila o korisničkim podacima. Radi lakšeg pristupa, mi smo dodali link do njihovih pravila o privatnosti u nastavku.

Pravila o privatnosti

Ovaj popis možete pronaći kako biste pronašli Pravila o privatnosti za svakog od partnera za oglašavanje Kamo oko vidi Industries. Naša Politika privatnosti stvorena je uz pomoć Generatora za privatnost GDPR-a i Predloška uvjeta i odredbi – GDPR Privacy Policy Generator i Terms and Conditions Template.

Oglasni poslužitelji trećih strana ili oglasne mreže koriste tehnologije kao što su kolačići, JavaScript ili web-pratilice koje se koriste u svojim oglasima i vezama koje se pojavljuju na Kamo oko vidi Industries, koje se šalju izravno pregledniku korisnika. Oni automatski primaju vašu IP adresu kada se to dogodi. Te se tehnologije koriste za mjerenje učinkovitosti njihovih oglašivačkih kampanja i / ili za prilagodbu sadržaja oglašavanja koje vidite na web-lokacijama koje posjećujete.

Napominjemo da Kamo oko vidi Industries nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima koje koriste oglašivači trećih strana.

Treća pravila o privatnosti

Politika privatnosti Kamo oko vidi Industries  ne odnosi se na druge oglašivače ili web-lokacije. Stoga vam savjetujemo da potražite odgovarajuće politike privatnosti tih poslužitelja oglasa trećih strana za detaljnije informacije. Može uključivati njihove postupke i upute o tome kako se odreći određenih opcija.

Možete isključiti kolačiće putem vaših pojedinačnih opcija preglednika. Da biste saznali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima s određenim web-preglednicima, možete ih pronaći na odgovarajućim web-lokacijama preglednika. Što su kolačići?

Informacije za djecu

Drugi dio našeg prioriteta je dodavanje zaštite djeci tijekom korištenja interneta. Potičemo roditelje i skrbnike da promatraju, sudjeluju i / ili nadgledaju i vode svoju online aktivnost.

Kamo oko vidi Industries ne prikuplja svjesno bilo kakve osobne identifikacijske podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako mislite da je vaše dijete pružilo takvu vrstu informacija na našoj web stranici, preporučujemo da nas odmah kontaktirate i mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da se te informacije odmah uklone iz naše evidencije.

Online Pravila o privatnosti na mreži

Ova Pravila o privatnosti odnose se samo na naše online aktivnosti i vrijedi za posjetitelje naše web stranice s obzirom na informacije koje su dijeljene i / ili prikupljane na Kamo oko vidi Industries. Ovo pravilo nije primjenjivo na bilo koju informaciju prikupljenu izvan mreže ili putem drugih kanala osim ove web-lokacije.

Pristanak Koristeći našu web-lokaciju, ovime pristajete na naš Pravilnik o privatnosti i prihvaćate njegove Uvjete i odredbe.